شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

اقتصاد هلند

اقتصاد هلند

  • چشم‌انداز مثبت هلند

    یورو اکونومیک
    شواهد گویای آن است که اقتصاد هلند به دلیل اثر تورم بر مصرف خصوصی و محیط ضعیف خارجی که مانع صادرات بود، در سال ۲۰۲۳ کند شد. در این میان پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴، رشد به ۰.۸‌درصد افزایش می‌یابد. دلیل این امر چیست؟
۱
بیشتر