شماره روزنامه ۵۶۶۸
|

اغتشاشات در خوزستان

  • دادستانی خوزستان هشدار داد

    انتخاب : با افزایش تنش در اعتراضات مردم شهرهای خوزستان به موضوع مدیریت آب در این استان، دادستانی خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که با هرگونه ناامنی دیگر مماشات نمی کنیم.
۱
بیشتر