اتحادیه اروپا و ایران

  • اروپا باز هم پشت ایران درآمد

    ايسنا: اتحادیه اروپا با تاسف‌بار خواندن اقدام سوئیفت که دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به این سامانه را تعلیق کرده است، به ایجاد سازوکار جدید مالی برای تجارت با ایران سرعت بیشتری بخشید.
۱

بیشتر