وی تاکید کرد رویکرد نوین کنونی، گردآوری مستندات کاغذی سنتی و به‌روز نگه داشتن اطلاعات آنها، به طرف بهره‌گیری از سیستم‌های کامپیوتری جدید و فناوری GIS است. او با بیان اینکه در این راستا به‌نظر می‌رسد طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده مکانی اطلاعات جغرافیایی (GIS) به‌عنوان یک سیستم اطلاعات استاندارد و تخصصی و بر اساس سند راهبردی سازمان امری ضروری محسوب شود، اضافه کرد: در این طرح، بر اساس استانداردهای موجود پایه و تخصصی مرتبط با نیازمندی‌ها و توقعات سازمان در حوزه میراث طبیعی، اطلاعات مکانی و توصیفی و همچنین عوارض مکانی و اقلام توصیفی موردنیاز شناسایی و تعریف می‌شود. ایوبی در ادامه همچنین با تاکید بر اینکه در این سیستم، اطلاعات مکانی معرف شکل و موقعیت عوارض و اطلاعات توصیفی شامل، خصوصیات و ویژگی‌های مرتبط با اطلاعات مکانی است که همه‌ آنها درون یک پایگاه داده مکانی ذخیره می‌شوند، اظهار کرد: هرچه داده‌های موجود در سیستم و روابط بین آنها به آنچه در دنیای واقعی وجود دارد نزدیک‌تر باشند، نتایج به‌دست آمده از پرسش‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها به واقعیت نزدیک‌تر بوده و با آنچه در دنیای واقعی می‌گذرد، تطابق بیشتری دارد.

این مطلب برایم مفید است