علی عباسی گفت: تصفیه‌خانه‌‌های تبریز تا یک ماه آینده در مجموع روزانه ۳۳۶‌هزار مترمکعب پساب تصفیه شده از فاضلاب تبریز را راهی دریاچه‌‌ ارومیه خواهند کرد.  عباسی افزود: تصفیه‌‌خانه اول اکنون روزانه ۱۲۹‌هزار مترمکعب فاضلاب ۶۵۰‌هزار نفر جمعیت تبریز را تصفیه می‌‌کند و تصفیه خانه دوم نیز با ظرفیت تصفیه روزانه ۲۰۷‌هزار مترمکعب از فاضلاب یک‌میلیون نفر تا یک ماه آینده تکمیل می‌شود.  وی گفت: این دو تصفیه‌‌خانه سالانه ۱۲۲‌میلیون مترمکعب آب موردنیاز دریاچه ارومیه را با تصفیه فاضلاب خانوارهای تبریزی به این دریاچه هدایت خواهند کرد.  مدول دوم تصفیه‌‌خانه تبریز، بزرگ‌ترین طرح تصفیه خانه‌‌ای در حال احداث کشور است که با تکمیل آن، این کلان‌شهر تا ۲۰ سال آینده مشکل فاضلاب شهری نخواهد داشت.  این تصفیه خانه علاوه بر پوشش یک‌میلیون نفری جمعیت تبریز، پساب دریافتی را در مراحل مختلف شامل آشغال‌‌گیری، دانه‌‌گیری، ته‌‌نشینی اولیه، هوادهی و ته‌‌نشینی ثانویه تصفیه و خروجی نهایی آن را به دریاچه ارومیه هدایت می‌‌کند.