به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از بورس تهران، شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی‌خاص) در تاریخ ۱۷/ ۰۲/ ۱۴۰۲ در جلسه هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد و هیات پذیرش براساس ماده ۲۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) کلیات پروژه شرکت مذکور را تایید کرد. سرمایه ثبتی شرکت مبلغ ۵هزار میلیارد ریال و شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با مالکیت ۹۹/ ۹۹‌درصد سهام، سهامدار عمده این شرکت محسوب می‌شود. این پروژه با هدف تولید بیواتانول سوختی در دو شهرستان کرمانشاه و باشت در حال اجراست.

میزان پیشرفت پروژه کرمانشاه به ظرفیت ۶۶میلیون لیتر حدود ۹۴‌درصد و پروژه باشت با ظرفیت مشابه، حدود ۱۶‌درصد است. همچنین تاریخ بهره‌‌‌برداری از پروژه کرمانشاه نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و پروژه باشت نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.

در آینده نزدیک و پس از طی فرآیند قانونی و مقرراتی و صدور مجوز پذیره‌‌‌نویسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، شاهد پذیره‌‌‌نویسی این «شرکت پروژه» در بازار سرمایه‌گذاران حرفه‌‌‌ای بورس تهران خواهیم بود.