لوگوی فدراسیون copy

این در حالی است که روز گذشته برخی رسانه‌ها اخباری منتشر کردند مبنی بر اینکه پای چند مدیر فوتبالی سرشناس، چند مدیر ارشد فدراسیون فوتبال و چندین فعال رسانه‌ای به یک پرونده فساد بزرگ باز شده است. گویا مقدار رشوه جابه‌جا شده زیاد است و می‌تواند شوکی بزرگ به فوتبال ایران وارد کند.