کیش الگوی موفق مدیریت یکپارچه شهری در کشور

دنیای اقتصاد- کیش: رحیم سرهنگی دراین نشست با بیان اینکه مدیریت شهری بندرعباس به واسطه موقعیت قرارگیری، سطح فعالیت های تجاری و بازرگانی و گستردگی فضای شهری از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است گفت: دربحث موفقیت های مدیریت شهری در جزیره کیش دو عامل موثر هستند یکی از این عوامل موضوعات قانونی است و دیگری همدلی و همکاری خوب نهادها، ارگانها واصناف جزیره کیش هستند که درسایه این تعامل ومشارکت شاهد اتفاقات خوبی درمدیریت شهری این جزیره هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: توسعه استان همواره یکی از دغدغه های منطقه آزاد کیش است و ازجمله اقدامات انجام شده بهسازی زیرساخت های گردشگری وشهری بندرچارک بویژه درسال گذشته بوده است.

  وی تاکید کرد: جزیره کیش به عنوان الگوی موفق مدیریت یکپارچه شهری می تواند تجربه های خود را به دیگر شهرهای استان به ویژه بندرعباس منتقل کند و این تبادل اطلاعات و تعامل دو سویه دستاوردهای ارزشمندی برای دو طرف به همراه د ارد.

سرهنگی اظهار داشت: یکی از محورهای تعاملی می تواند حوزه گردشگری باشد به ویژه اینکه با انتقال تجربیات موفق کیش درمیزبانی از گردشگران و فراهم کردن برخی زیرساخت ها، با توزیع گردشگران کیش وقشم در استان، سهم درآمدی بندرعباس ودیگر شهرهای استان نیز افزایش می یابد.

وی درادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظل العالی) و شعار امسال گفت: اصل اول توسعه یک منطقه، همکاری وهمدلی ذینفعان است به همین دلیل ایجاد فضای تعامل صمیمانه با سرمایه گذاران، استمرار دربرگزاری نشست ها، دیدارهای دوره ای و بازدید از پروژه ها یکی از موارد مهم دربرنامه های سازمان منطقه آزاد کیش برای افزایش مشارکت مردم وسرمایه گذاران درجزیره است.

همچنین درسال جاری اجرای عمده فعالیت ها، به بخش خصوصی توانمند واگذار می شود.