ضرورت ایمن سازی جاده های قشم برای تردد گردشگران

دنیای اقتصاد- بندرعباس: عادل پیغامی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، در دیدار  تیم ارشد وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: آمار سوانح جاده ای در قشم نشان می دهد بسیاری از جاده های جزیره از نظر ایمنی دارای مشکلاتی هستند و باید با هم افزایی و همراهی سایر دستگاه ها برای رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی آنها تلاش کرد.

وی اضافه کرد:قشم از نظر گردشگری و تجاری یک جایگاه ملی دارد و یک موجودیت منطقه ای دارد و برای حل مشکلات آن نیز نیازمند نگاه ملی و منطقه ای هستیم، اما متاسفانه هم افزایی لازم جهت خدمت رسانی به مردم با موانعی مواجه بوده است که به دنبال رفع این مسائل هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود:وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جزیره به نحوی بوده که موتورسیکلت یکی از وسایل مورد توجه و کاربردی در قشم باشد.وی با بیان اینکه بسیاری ازگردشگران ازموتورها و دوچرخه های برقی استقبال می کنند ،خواستاربرنامه ریزی برای تردد موتورها در بزرگراه ها و جاده های قشم شد.

  پیغامی، ایجاد کنارگذر و مسیر ویژه تردد موتور و دوچرخه های برقی در مسیر قشم و درگهان را مهم دانست و تصریح کرد: ایجاد کنارگذر و مسیر ویژه تردد موتور و دوچرخه های برقی می تواند در حوزه گردشگری جزیره تاثیرگذار باشد.