پخش سریالی با بازی کتایون ریاحی در آی‌فیلم

حیدر خوش‌مرام که از لوطی‌های تهران قدیم است، می‌خواهد با این شاهزاده ازدواج کند اما شاهزاده نمی‌پذیرد. ولی با اصرارهای حیدر خوش‌مرام مواجه می‌شود و وقتی که می‌بیند این شخص دست‌بردار نیست، شرط می‌گذارد که اگر بتوانی ده شب تعزیه در زمان حکومت نظامی رضاخان برگزار کنی با تو ازدواج خواهم کرد. دلیل این شرط شاهزاده بعدها مشخص می‌شود که به دلیل خاطراتی است که از این مراسم در دوران کودکی خود داشته است، حیدر به اتفاق دوست خوب خود، یاور و بقیه نوچه‌هایش این مراسم را برگزار می‌کنند تا اینکه در شب دهم و...

کتایون ریاحی، حسین یاری، پرویز فلاحی‌پور، رویا تیموریان، ثریا قاسمی، محمود پاک‌نیت، پرویز پورحسینی و اکرم محمدی از بازیگران «شب دهم» هستند.