خشم یونانی‌ها از «اسکندر»

اظهارنظر لینا مندونی، وزیر فرهنگ کشور یونان، در مورد مستند ـ درام « اسکندر: آفریدن یک خدا» در حالی مطرح شده است که نمایش رابطه هم‌جنس‌گرایانه بین اسکندر مقدونی و معتمد و دوستش خشم مخاطبان را برانگیخته است. دیمیتریس ناتسیو، رئیس حزب سیاسی راست افراطی یونان، این سریال را تاسف‌برانگیز، غیرقابل‌قبول و غیرتاریخی خواند و گفت که هدف این فیلم انتقال پنهانی این مفهوم است که همجنس‌گرایی در دوران باستان قابل‌قبول بوده است، عنصری که فاقد پایه و اساس است. وزیر فرهنگ یونان در پاسخ به پرسشی در پارلمان درباره این مستند ـ درام محصول کمپانی نتفلیکس آن را مملو از نادرستی‌های تاریخی و نشان‌دهنده شلختگی کارگردان و فقیر بودن سناریو توصیف کرد و گفت: «در منابع تاریخی هیچ اشاره‌ای نشده است که رابطه میان اسکندر و دوستش هفستیون از مرزهای دوستی که ارسطو تعریف کرده است فراتر می‌رود. مفهوم عشق در دوران باستان گسترده و چند‌بعدی است. ما نمی‌توانیم اعمال یا افرادی را که ۲۳۰۰ سال پیش عمل کرده‌اند، با معیارها، هنجارها و پیش‌فرض‌های خودمان تفسیر کنیم.»

به گزارش گاردین، وزیر فرهنگ یونان درباره اینکه آیا دولت یونان علیه نتفلیکس اقدامی خواهد کرد نیز توضیح داد که چنین اقدامی خلاف قانون اساسی است و یونان از اوایل قرن نوزدهم از آزادی هنر حمایت کرده است. او همچنین افزود: «وزارت فرهنگ اعمال سانسور نمی‌کند، اقداماتی را انجام نمی‌دهد که منجر به تعقیب یا ممنوعیت شود، محدودیت ایجاد نمی‌کند و انتشار اطلاعات و افکار را نه پیشگیرانه و نه سرکوبگرانه کنترل نمی‌کند.»