کپی قدیمی‌ترین نسخه مثنوی معنوی در نمایشگاه کتاب

او با بیان اینکه هزار نسخه از این اثر را به چاپ رسانده‌اند، ادامه داد: ما این نسخه از مثنوی معنوی را از یک ماه قبل در ترکیه آماده کردیم. باید بگویم این اثر را برای فروش به این نمایشگاه نیاوردیم و هدف تجاری نداریم. نخستین عرضه این اثر را در این رویداد فرهنگی و در کشور فارسی‌زبان ایران که زبان مولانا نیز است به فال نیک می‌گیریم. یارار با تاکید بر اینکه اصالت نسخه قدیمی در چاپ عکسی آن حفظ شده است، افزود: سال جاری میلادی (۲۰۲۳) هفتصدوپنجاهمین سال وفات مولاناست و به این مناسبت هزار نسخه از این اثر را به چاپ رساندیم.