بخش اولِ نشست با سخنرانی مرتضی غزنوی تحت عنوان  «آب، نان، آواز...» و موسیقی توسط ایشان به همراه تار پسرش آرمان غزنوی، فرزاد جلیل‌‌زادگان (کمانچه) و رضا ریاضی (تمبک) اجرا خواهد شد. در ادامه برنامه حسام صحرایی (آواز)، پوریا خاکپور (تار) و محسن علیزادگان (تمبک) ساز و آواز و قطعاتی در مایه بیات ترک را اجرا خواهند کرد. آخرین تصنیف این اجرا به یاد استاد عبدالوهاب شهیدی اجرا می‌‌شود.