به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کاویان‌‌‌پور، تاکید کرد: برف منبع تامین آب کشور در تابستان است و مساله خشکسالی برفی موضوع بسیار جدی است که با آن روبه‌رو هستیم.وی با بیان اینکه رژیم بارشی کشور دچار نوسان شده است، ادامه داد: در فصول پاییز و بهار، در هر یک ۲۵‌درصد آب موردنیاز کل سال کشور باید تامین شود، اما در دوسال اخیر این فرمول تغییر کرده است. در شرایطی که در فصل تابستان ۵‌درصد منابع آبی کشور تامین می‌شود، تابستان ۱۴۰۰ پربارش‌‌‌ترین فصل سال بود. در این شرایط تصمیم‌گیری بسیار دشوارتر و متناسب با این امر فعالیت در بخش‌‌‌های مختلف از جمله کشاورزی پیچیده‌‌‌تر شده است.کاویان‌‌‌پور یادآور شد: در کنار تغییر رژیم بارشی کشور، میزان بارندگی‌‌‌ها کاهش یافته است. این در حالی است که امروز با کاهش ۴۳درصدی بارندگی‌‌‌ها نسبت به شرایط نرمال روبه‌رو هستیم و در این شرایط لازم است نسبت به ذخیره‌‌‌سازی و حفظ منابع آبی برای سال آبی پیش‌‌‌رو، توجه بیشتری صورت گیرد.رئیس موسسه تحقیقات آب کشور در ادامه، سدها را یکی از بهترین و مفهومی‌‌‌ترین ابزارها برای مقابله با شرایط موجود عنوان و بیان کرد: خوشبختانه بسیاری از بارندگی‌‌‌های اخیر در حوضه‌‌‌های آبی سدهای کشور رخ داده است که پیامد خوبی است.