آمار تازه‌ترین گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی نشان از کاهش  ۷/ ۴۰ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت دارد که این امر بروز خشکسالی را نشان می‌دهد. بر پایه گزارش این مرکز، از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۹۹) تا ۲۵ تیرماه ۳/ ۱۳۴ میلی‌متر بارش در کشورمان اتفاق افتاده است. این میزان بارش همچنان نسبت به دوره بلندمدت که ۵/ ۲۲۶ میلی‌متر بارندگی داشتیم با کاهش ۷/ ۴۰ درصدی همراه است. میزان بارش‌ها از آغاز فصل تابستان تا ۲۵ تیرماه که دو ماه از سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰) باقی‌مانده ۵/ ۴ میلی‌متر شده که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۱/ ۳ میلی‌متر بوده، ۴۸ درصد بهبود پیدا کرده است. همچنین در هفت روز منتهی به ۲۵ تیرماه نیز ۳/ ۳ میلی‌متر بارندگی در کشور اتفاق افتاده که نسبت به دوره بلندمدت که ۱/ ۱ میلی‌متر بوده با بهبود ۴/ ۲۰۷ درصدی همراه شده است.

 

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند