قاسم احمدی‌لاشکی در نشست نخبگان و فرهیختگان و خبرنگاران شهرستان سوادکوه به نمایندگی از وزیر آموزش و پرورش که در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان سوادکوه برگزار شد، جزئیات و رتبه تخصیص ادارات به بخش‌‌‌های مختلف استان مازندران را اعلام کرد.  به گفته لاشکی رتبه اول تخصیص اعتبار به وزارت نیرو با ۵.۵ همت؛ رتبه دوم با اعتبار ۴.۵ همت به حوزه عمرانی؛ رتبه سوم با اعتبار ۱۶۶۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش؛ رتبه چهارم با ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان و رتبه پنجم با یک همت به حوزه جهاد کشاورزی و بقیه به سایر حوزه‌‌‌ها تخصیص یافت.