وی با بیان اینکه دو پروژه دیگر در دستور کار معاونت فنی و عمران قرار گرفته است، اظهار کرد: این دو طرح نیز مقیاسی کلان دارند. اولین ابرپروژه که سال آینده کلنگ‌زنی خواهد شد، «پل بعثت» است. طول این پل یک و نیم کیلومتر است و شیب راهی حدودا ۲.۲ کیلومتر دارد. حق‌‌بین با اشاره به اینکه احداث پل بعثت بسیار مهم، عظیم و اثرگذار است و در منطقه ۱۶ قرار دارد، خاطرنشان کرد: اقدامات موردنیاز برای ساخت پل را برنامه‌‌ریزی و طراحی کرده‌‌ایم. همچنین مطالعات آن انجام شده و مشاور و پیمانکار پروژه انتخاب شده است و برنامه‌ریزی‌‌های تجهیز کارگاه برای ساخت پل نیز در دستور کار معاونت قرار دارد.

وی با اشاره به دومین پروژه‌ای که سال ۱۴۰۳ کلنگ‌زنی خواهد شد، عنوان کرد: پروژه دو گاز در منطقه ۲۱ هم ابرپروژه جدید ماست که برنامه‌ریزی‌های ساخت آن انجام شده است. این پروژه قرار است در دو فاز اجرا بشود. استارت فاز اول آن را سال آینده می‌زنیم و امیدوارم که این فاز سال آینده تکمیل و تحویل شهروندان شود.