برای بررسی وضعیت شرکت‌ها به سه گزینه اصلی از نسبت‌ها شامل: نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام پرداخته شده‌ است.

در نسبت سود عملیاتی اقلام غیرعملیاتی مانند درآمد، هزینه، سود و زیان واگذاری دارایی محاسبه نشده و تنها به عملیات حرفه‌ای شرکت پرداخته می‌شود و یکی از قوی‌ترین موضوعات برای ارزیابی میزان سودآوری شرکت و فروش آن شرکت است.

در شهریور ماه ۱۴۰۰ رقم نسبت سود عملیاتی ۵۰درصد بوده است یعنی از این میزان فروش سود عملیاتی ۵۰درصدی کسب شده است. در شهریور سال گذشته نسبت سود عملیاتی حدود ۲۰درصد بوده و شرکت نتوانست از فروش خود سود عملیاتی مناسبی کسب کند، لذا در سال‌جاری عملکرد عملیاتی شرکت و کیفیت سودآوری شرکت بهبود چشمگیری داشت.

نسبت سود خالص به دارایی نیز یکی از بهترین معیارها برای سنجش سودآوری یک شرکت بوده و نشان از توان به کارگیری موثر از دارایی‌های شرکت در ایجاد سود خالص دارد. سود خالص شرکت به دارایی حدود ۲/ ۲درصد است. در دوره مشابه در سال گذشته سود خالص از درآمد ۱۰۴درصد بوده ‌است که رقمی‌ پایین در صنعت بیمه بود، اما در سال جاری این کسری به خوبی جبران شده است و در حد استانداردهای صنعت بیمه قرار گرفت.

نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام نیز منوط به موفقیت مدیریت شرکت و میزان کارآیی آنها در حداکثر کردن بازده سهامداران عادی است. در سال جاری طی شش ماه نخست سال نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام حدود ۲۰درصد بود. در سال گذشته این رقم ۷درصد بود. این رشد در نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام، خالص سود و نسبت سود عملیاتی در صنعت بیمه کمتر معمول و مرسوم بوده و نشان از بالا بودن کیفیت سودآوری شرکت بیمه کارآفرین است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند