در این راستا با استناد به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورت‌های مالی سالانه بانک و طبق اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، مبلغ کسری تعهدات اکچوئری این بانک در پایان سال‌های ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ پس از کسر ذخایر و پرداخت‌های انجام شده به ترتیب ۵/ ۶ ، ۲/ ۱۰ و ۹/ ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن متغیرهایی مانند میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان و بازنشستگان و روند افزایش کسری تعهدات اکچوئری در سنوات قبل، بخش مالی بانک نسبت به محاسبه برآوردی میزان حصه جاری کسری ذخایر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل اقدام و مبلغ ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان را برای شش ماه اول سال ۱۴۰۰ در سرفصل هزینه تعهدات اکچوئری ثبت و با استناد به نامه فوق آن سازمان طی نامه پنجم آبان از کمیته حسابرسی بانک نیز استفسار کرد.

بنا بر این گزارش مدیریت  حسابرسی  داخلی  بانک ملت به عنوان دبیر کمیته  حسابرسی موضوع را به‌طور فوق‌العاده در همان تاریخ  در کمیته مذکور مطرح و طی نامه ۵ آبان  نظر موافق کمیته حسابرسی را با ثبت مبلغ ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان هزینه تعهدات اکچوئری در هزینه‌های جاری بانک در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به اداره کل حسابداری مدیریت این بانک اعلام کرد. از مبلغ مذکور معادل ۶۹۴.۸ میلیارد تومان نقدا به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها پرداخت و الباقی در حساب ذخیره تعهدات اکچوئری ثبت شده است. همان‌گونه که در  بند ۴ گزارش حسابرسی سال ۹۹ بانک  نیز درج شده، بانک درخصوص مبنای محاسبه تعهدات اکچوئری و منظور نکردن ارزش روز دارایی‌های نزد صندوق در محاسبات با صندوق  اختلاف  نظر  دارد و با  استناد  به  نامه  ۲۵ خرداد سال ۸۷ صمصامی ‌سرپرست وقت وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه بدهی‌های سنوات قبل از تاریخ عرضه  اولیه  سهام  این  بانک  که  افشا و اعلام  نشده است توسط  دولت تامین و پرداخت خواهد شد، مبلغ بدهی قبل از خصوصی شدن  بانک را به حساب  مطالبات بانک از دولت منظور کرده که  هر دو موضوع در حال پیگیری است که مستندات مربوطه به پیوست تقدیم شده است. بانک ملت با دو نفر از کارشناسان اکچوئری خبره برای محاسبه دقیق و تایید تعهدات ایفانشده، قرارداد منعقد کرده و  در حال پیگیری برای تعدیل مبالغ کسری تعهدات اعلام شده توسط صندوق بازنشستگی بانک‌ها بابت سنوات گذشته است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند