ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن روزنامه درباره مسائل اقتصادی کشور، به آگاهی می‌رساند:

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بودجه دولت در خصوص آن تصمیم‌گیری شده است، بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. در این خصوص از یک سو با توجه به آنکه در سمت منابع، ثبات قیمت‌ها آن‌چنان تغییری رخ نداده است و با توجه به افزایش قیمت کالاهای هدف از جمله دارو و گندم و الزام به تامین برخی از تعهدات، سمت مصارف بودجه سازمان هدفمندی افزایش یافته است. در این خصوص دولت با ساماندهی منابع هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم‌گری برای وصول مستمر منابع، تلاش کرده است کسری هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد. البته وصول منابع هدفمندی نیز در طی سال با نوسان صورت می‌گیرد، اما هزینه‌های آن به صورت اجتناب‌ناپذیر و مستمر است. از این رو، کسری کوتاه‌مدت در منابع هدفمندی قابل پیش‌بینی است که با مجوزهای قانونی که امکان آن ایجاد شده است، تلاش می‌شود طی سال، مصارف هدفمندی و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر در موعد مقرر خود صورت پذیرد.