تبریک رئیس اقلیم کردستان عراق به رئیس جمهور منتخب

غروب امروز چهارشنبە ۲۰ تیر ماە جاری (۱۰ جولای ۲۰۲۴) در پی تماسی تلفنی «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، بە مناسبت انتخاب رئیس جمهور منتخب مردم ایران، بە «مسعود پزشکیان» تبریک گفت و برای وی در انجام این مسئولیت مهم، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

خبر مرتبط
2 تبریک رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به پزشکیان و ایرانیان/سال‌روز روابط رسمی ایران و این کشور

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی برگزیده شدن «مسعود پزشکیان» را به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ایران تبریک گفته و بر آمادگی کشورش برای تداوم تعمیق همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.«نیچیروان بارزانی» بر آمادگی اقلیم کُردستان و مردم کردستان، بر گسترش روابط دوستانە و تاریخی و نیز همکاریهای مشترک در همە حوزەها با جمهوری اسلامی ایران تٲکید کرد کە منافع مشترک و همسایگی و همچنین پیشرفت دو ملت و دو کشور را بە همراە داشتە باشد.

«نیچیروان بارزانی» همچنین اطمینان خاطر کرد کە ریاست مسعود پزشکیان، مایە تقویت روابط دو طرف باشد،

به گزارش رسانه های اقلیم کردستان عراق، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور منتخب ایران نیز در این گفت وگوی تلفنی خوشحالی خود را از تماس تلفنی رئیس اقلیم کردستان ابراز داشت و از وی تشکر و قدردانی و بر تقویت روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و اقلیم کردستان تٲکید کرد.

در پایان این تماس تلفنی، مسعود پزشکیان بە روابط دوستانە و تاریخی ملت ایران، جمهوری اسلامی با مردم اقلیم کردستان اشارە کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.