کدام کاندیدا از سوالات طفره رفت؟/اتهام زنی جلیلی به پزشکیان

سعید جلیلی در دومین مناظره از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خطاب به پزشکیان گفت: آقای پزشکیان از پاسخ به سوالات طفره رفتند؛ نه راجع به تحریم صحبت می کنند نه از راه حل ها صحبت می کنند. فقط می  گویند با خارج حرف می زنیم و به کشور فشار می آوریم.

پزشکیان: می دانید آلترناتیو یعنی چه؟ من می  گویم با آلترناتیوها و گزینه ها می روم

جلیلی: یکی از آن آلترناتیوهایت را بگو؛ غیر از امتیاز دادن چه آلترناتیوی داری؟

پزشکیان: گفتگو راه حل دارد؛ بعد از مذاکرات شما ایران تحریم شده.

جلیلی: این دروغ است. شما دیشب هم عوض اینکه برنامه هایتان را توضیح دهید، 

پزشکیان: شما برنامه دارید؟

جلیلی: برخی حرفهای شما غلط است و دروغ است آقای پزشکیان

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.