نتانیاهو وزرای غایب در جلسات را تنبیه کرد

در پی غیبت گسترده وزرای رژیم صهیونیستی در جلسات کابینه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم با صدور فرمانی اعلام کرد کلیه وزرا برای غیبت در جلسات باید از وی کسب اجازه کنند.

نتانیاهو در همین راستا برای وزاری خاطی نیز مجازاتی را تعیین و اعلام کرد در صورتی که یک وزیر بیش از یک بار در هر فصل غیبت بدون مجوز داشته باشد، اجازه سفر از وی سلب خواهد شد.

افزایش تنش در درون کابینه رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر به سوژه نخست رسانه های صهیونیستی بدل شده است.

پس از افشای جزئیات محتوای جلسات کابینه نتانیاهو توسط افراد حاضر در جلسات، نتانیاهو چندی قبل از نهادهای امنیتی درخواست کرد تا وزرای کابینه را توسط دستگاه دروغ سنج مورد آزمون قرار دهند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین خواستار ممنوعیت ورود تلفن های همراه به داخل جلسات کابینه پس از انتشار صحبت های رد و بدل شده در جلسات نزد رسانه‌های صهیونیستی شده بود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.