نصیری: ایمن سازی بیمارستان‌های شهر تهران در اولویت قرار دارند + فیلم

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت پایش این ساختمان‌ها می‌گوید: تا کنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ ساختمان مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفته که چک لیست‌های ۲ هزار و ۳۰۰ ساختمان مورد تحلیل قرار گرفته است.

او می‌گوید: ایمن‌سازی بیمارستان‌های شهر تهران در اولویت قرار دارند زیرا نا ایمنی آنها نسبت به میانگین سایر مراکز بالاتر است.

نصیری از ارزیابی ایمنی  ۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه دولتی خبر می دهد .

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.