کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بیانیه داد + جزئیات

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال،در بیانیه کمیته اخلاق آمده است:

یکی از ارکان قضایی فدراسیون طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال کمیته اخلاق است که بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال و آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال و کد های اخلاقی فیفا و ای اف سی رسیدگی به تخلفات اخلاقی مستندا به ماده ۳ کمیته اخلاق میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فوتبال از جمله مقامات رسمی ، بازیکنان و همچنین کارگزاران و واسطه های رسمی را در خصوص نقض قوانین اخلاقی و رفتارهایی که می تواند به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد کند، مورد بازخواست قرار داده و در صورت لزوم ، احکام مناسب را صادر کند.

خبر مرتبط
مجری مشهور صداوسیما به کمیته اخلاق دعوت شد

کمیته اخلاق از دعوت از جواد خیابانی به این کمیته خبر داد.

همچنین، کلیه افرادی که درحوزه فوتبال فعالیت می کنند مستنداً به ماده ۴ آیین نامه اخلاق فدراسیون ،ملزم هستند از اهمیت، تکالیف، وظایف و مسئولیت های حوزه کاری خود در فدراسیون،باشگاه ها،هیات ها ،اتحادیه ها ،آکادمی ها ، مدارس فوتبال و امر کارگزاری آگاهی داشته و موارد زیر را رعایت کنند:

۱. به تمام قوانین مربوط و همچنین چارچوب قانونی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در گستره آن احترام بگذارند.

۲. تعهد خود به مبانی رفتاری و رویکرد های اخلاقی اشکارنمایند و به اصول رفتاری در فوتبال کشور احترام بگذارند.

۳. از مقام و خود به هیچ طریقی سوء استفاده نکنند و بویژه از موقعیت خود برای مقاصد یا هداف خصوصی بهره نگیرند.

ماده ۸ آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال

۱. افرادی که ملزم به رعایت این مقررات هستند موظفند هرگونه تخلف اخلاقی احتمالی از این مقررات را گزارش کنند که این موضوع فارغ از رعایت اصول رازداری و وفاداری است.

۲. در صورت درخواست کمیته اخلاق افراد موردنظرباید در روشن کردن حقایق پرونده یا تخلفات احتمالی به طور کلی همکاری نموده و مدارک درخواستی جهت تحقیقات ارائه کنند.

در ضمن کمیته اخلاق وفق مقررات اخلاقی و قوانین فوتبالی از مدارک و مستندات بدست آمده تحقیقات انجام خواهد داد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.