کاندیداهای جبهه اصلاحات مشخص شد

سخنگوی جبهه اصلاحات خبر داد که رای گیری در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات برای تعیین نامزد این جبهه در انتخابات انجام شد.

جواد امام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران به ترتیب حروف الفبا، آقایان عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری حائز دو-سوم آراء به عنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند.
همچنین، خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرا مجمع عمومی شد.
نامزد نهایی جبهه اصلاحات متعاقبا از بین همین افراد انتخاب می گردد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.