هم صدایی پکن و تهران برای تغییر توازن قدرت در خاورمیانه

به نوشته میدل ایست مانیتور، شکی نیست که اهداف اعلام شده در باب توسعه و تامین مالی پروژه ها در عراق تنها تا حدی هدف چین  در باب توسعه نفوذ اقتصادی اش را محقق می کند، آن هم با لحاظ کردن نزدیکی روابط عراق با ترکیه و ایران. به باور ناظران، این گزاره ها را باید با توجه به کاهش حضور نظامی، امنیتی و اقتصادی آمریکا در نظام جهانی و تأثیر آن بر خاورمیانه به ویژه عراق، لحاظ کرد. با توجه به توانایی محدود چین برای به چالش کشیدن و پایان دادن به حضور نظامی و امنیتی ایالات متحده در عراق، این احتمال وجود دارد که بغداد در آغوش چین جای بگیرد و به منطقه خاکستری تبدیل شده و در نهایت میدانی باشد برای اجرای برنامه های متضاد در دنیای چند قطبی.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر عراق میدان نبرد شد!/ آماده‌باش واشنگتن و پکن برای دوئل در زمین بغداد بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.