دو وزنه‌بردار ایران رسما صاحب سهمیه المپیک شدند

فدراسیون جهانی وزنه‌برداری پس از پایان جام جهانی تایلند رنکینگ جدید المپیک را به روز کار کرد و دو نماینده ایران در رنکینگ ۱۰ نفره حضور دارند و سهمیه را رسما به دست آوردند. 

طبق سیستم کسب سهمیه المپیک، ۱۰ وزنه‌بردار اول رنکینگ اوزان المپیکی صاحب سهمیه شده‌اند و هر کشور تنها یک نماینده می‌تواند داشته باشد.

دختران وزنه بردار هم با توجه به اینکه در جام جهانی تایلند شرکت نکردند از رنکینگ ۴۰ نفر هر وزن خارج شدند و البته آنها به دلیل اختلاف رکورد زیاد با ۱۰ نفر اول وزن‌های خود، شانس گرفتن سهمیه نداشتند. 

رنکینگ جدید به شرح زیر است:

دسته ۸۹ کیلوگرم 

مصطفی جوادی با رکورد ۳۸۴ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان پنجم است و سهمیه المپیک گرفت.

المپیکی شدن جوادی و داودی با اعلام رنکینگ فدراسیون جهانی

دسته ۱۰۲ کیلوگرم 

رضا دهدار با رکورد ۳۹۰ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا یازدهم است و در حال حاضر سهمیه ندارد.

المپیکی شدن جوادی و داودی با اعلام رنکینگ فدراسیون جهانی

دسته ۱۰۲+ کیلوگرم 

علی داودی با رکورد ۴۵۴ کیلوگرم ثبت شده در جام جهانی ۲۰۲۴ تایلند چهارم است و سهمیه المپیک را گرفته است.

المپیکی شدن جوادی و داودی با اعلام رنکینگ فدراسیون جهانی

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.