شهادت کودکان غزه در بیمارستان به دلیل کمبود دارو و غذا

 مدیر بیمارستان کمال عدوان غزه با اعلام بحران انسانی در این باریکه و بویژه در بیمارستان‌های اندک باقی مانده گفت: تعدادی از کودکان غزه به دلیل کمبود غذا، دارو و تجهیزات پزشکی شهید شدند.

مدیر بیمارستان کمال عدوان همچنین افزود که بیمارستان‌های غزه با امکانات بسیار ضعیفی در حال فعالیت هستند و این باعث افزایش تعداد شهدا شده است. به گفته مدیر بیمارستان کمال عدوان، بیمارستان‌های غزه به دلیل ازدحام بیش از حد بیماران و کمبود امکانات به گورهای دسته جمعی تبدیل خواهند شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.