واکنش خبرگزاری قوه قضائیه به اظهارات دستیار رئیسی درباره پرونده کوروش کمپانی

 در پی اظهار نظر صورت گرفته از سوی خانم سکینه سادات پاد، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در رشته توییتی به اظهارات وی پاسخ داد.

مهدی کشت‌دار نوشت: قبل از اظهار نظر رسانه‌ای بهتر بود کمی تحقیق می‌کردید.

انرژی گذاشتید و مصاحبه کردید که بنده به قوه قضاییه هشدار دادم، اما نمی‌گویید وقتی هشدار دادید که متهم ۴ ماه پیش از هشدار شما کشور را ترک کرده بود.

هنر این بود قبل از فرار هشدار می‌دادید.

خانم پاد

قبل از هشدار شما برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده بود و کاش اندکی به نقش و مسئولیت مهم دستگاه‌های ناظر اجرایی در جلوگیری از تخلف و نظارت بر مجوز‌ها و عملکرد‌ها اشاره می‌کردید.

خبر مرتبط
"کوروش کمپانی" جعلی از آب درآمد/ مالک اصلی کوروش کمپانی یک خانم است؟

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد گفت: درخصوص کوروش کمپانی مهم‌ترین نکته این است که شرکتی به نام "کوروش پردازان آی‌سا" با مدیرعامل "امیرحسین شریفیان" و خاطره قره‌داغی ثبت رسیده است.

گفتید نامه زدم توجه نشد؛ اما نمی‌گویید مقام قضایی پیش از هشدار شما از دستگاه‌های مسئول و ضابط خواسته است در مورد عملکرد متهم تحقیق و پرونده تشکیل شود.

چرا به جای کمک به بستن بستر‌های فساد از یک مساله مردم و پرونده ذهنی ملت دنبال ایجاد اختلاف بین قوا هستید.

چرا در مورد نقش و مسئولیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه درست تحقیق نمی‌کنید که حرف بی‌اعتبار نزنید؟ معاونت پیشگیری وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای کنترل آسیب‌ها را دارد و مرجع رسیدگی به شکایات نیست، اصلا آگاه به وظایف آن هستید؟

مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه: خانم پاد ۴ ماه پس از اینکه متهم کشور را ترک کرده بود هشدار دادید/ معاونت پیشگیری وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای کنترل آسیب‌ها را دارد و مرجع رسیدگی به شکایات نیست، اصلا آگاه به وظایف آن هستید؟

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.