توضیحات وزیر کشور درباره استعفای معاونت سیاسی

احمد وحیدی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز حضور یافت.

وزیر کشور گفت: ما برای اینکه با قوای دیگر دعوا کنیم سرکار نیامدیم، هدف ما حل مسئله مردم است.

آن چیزی که مردم می خواهند این است که قوا با هم همکاری کنند و مسائل مردم را حل کنند.

در موضوع معاون سیاسی وزیر کشور بخشنامه موجب سوء تفاهم نمایندگان شده بود و تصور این بود که ما میخواستیم مانع کار آنان شویم و واقعا چنین قصدی نبود.

تصور معاونت سیاسی این بوده است که این بخشنامه کمکی برای انتخابات بود.

خود معاون سیاسی برای اینکه دعوا بین قوا نشود استعفا داد.

اصل مهم تر همکاری قوا برای خدمت به مردم است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.