تصویر اولین شهر برفی کشور

62810897

62810898

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.