مجتبی اسدی زاده درباره تاریخ سفر رییس جمهور به استان کرمان می گوید:  محمدمهدی فداکار استاندار کرمان ظهر امروز ۱۵ مرداد نیز در شورای اداری استان با محوریت سفر استانی رییس جمهور گفت: تیمی از نهاد ریاست جمهوری طی روزهای گذشته نقاط مختلف استان را بررسی کرده‌اند، اطلاعات کامل از ظرفیت‌ها، پروژه‌ها و مسائل استان در اختیار آنها گذاشته شده است

طبق گفته فداکار، افزایش اختیارات استان در شورای معادن و همچنین پرداخت قانونی حقوق معادن در جلسات سفر مطرح شده است، زیرا حداقل ظرفیت برای توسعه استان هستند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.