وضعیت بارندگی استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران بیشترین میزان بارندگی در تهران طی ۲۴ ساعت گذشته به میزان ۱۳.۴ میلیمتر در ایستگاه شمیرانات - اقدسیه ثبت شده است.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، طی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های شمیرانات- اقدسیه ۱۳.۴ میلیمتر، آبعلی ۹ میلیمتر، فرودگاه امام خمینی(ره) ۶.۶ میلیمتر، لواسان ۴ میلیمتر، چیتگر ۲.۲ میلیمتر، فیروزکوه آلودگی- امین آباد ۱.۸ میلیمتر و دماوند ۰.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شد. در ایستگاه‌های ورامین،فرودگاه مهرآباد،شهریار و ژئوفیزیک-تهران بارشی ثبت نشد.

از چهارشنبه ( ۵مردادماه)جریان فعالیت سامانه مانسون به تهران نیز راه یافت و بارش‌ها با شدت بالایی آغاز و طی شب اول بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه شهریار ۱۱.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شد اما بارندگی‌ها به همان شب ختم نشد و روز دوم، بارندگی‌ها شدت یافت و روز پنجشنبه( ۶ مردادماه) بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه فیروزکوه (آلودگی) ۱۹.۱ میلیمتر ثبت شد.

بارندگی‌ها تا روز شنبه (۸ مردادماه) روند افزایشی داشت و در ایستگاه ژئوفیزیک تهران ۳۵.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شد.در روز یکشنبه( ۹ مردادماه) بارش‌های ناچیزی در ایستگاه‌های ژئوفیزیک و شمیرانات - اقدسیه به ثبت رسید اما از روز دوشنبه( ۱۰ مردادماه) بارندگی‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و بیشترین میزان بارندگی  طی این روز در ایستگاه فیروزکوه آلودگی- امین آباد به میزان ۱۸.۴ میلیمتر ثبت شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.