برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس  کاروفناوری  پایه۸  .

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس مطالعات اجتماعی   پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس علوم تجربی  پایه ٩ 

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١۰ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه ۱٠ تمام رشته‌ها 

از ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی ۲ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و تجربی 

از ساعت ۱۶ درس نگارش ٢ پایه ۱١ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی 

از ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و  تجربی

از ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣درس فارسی ٣ پایه١٢  

 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس اقتصاد پایه ١٠ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس عربی،زبان قرآن  ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی 

    

ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس  تاریخ اسلام  ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی 

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ درس عربی ، زبان قرآن ٢  پایه ۱۱ رشته  علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵تا۱۰ درس عربی زبان قرآن  ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس فلسفه١  پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠  درس تاریخ هنر جهان  رشته گرافیک پایه١٢ -شاخه فنی و حرفه ای .

۵٠: ١٠ تا ۱١:١۵درس دانش فنی پایه- رشته ماشین ابزار  پایه١٠ -شاخه فنی و حرفه ای .

۱۵: ١١تا ١١:٣۵  کنترل فرایندهای شیمیایی - رشته صنایع شیمیایی پایه١١- شاخه فنی و حرفه ای .

 ۱١:٣۵ تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ١٠ رشته های زمینه صنعت شاخه های فنی حرفه ای و  کاردانش.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند