غلامحسین اسماعیلی درباره این پرونده گفت: اینها ادعا می کنند ذی نفوذند. اینها مدعی نفوذند ولی آیا واقعا صاحب نفوذ هستند؟ تا الان به ادعای نفوذ رسیدیم ولی به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم. این موضوع ارتشا نیست، کلاهبرداری و در هر حال جرم است.

او ادامه داد: چه کلاهبرداری و چه ارتشا جرم است. چه اعمال نفوذ و چه ادعای اعمال نفوذ وصف مجرمانه دارد. تا الان عددی حدود ۲۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند. برخی با قرار تامین آزادند. ۴-۵ نفر در بازداشتند. ما به ارتباط آنها با نهاد نظارتی انتخاباتی نرسیدیم و تحقیقات ما این نتیجه را نداد. مدعیان دروغین بلدند صحنه سازی کنند.

اسماعیلی ادامه داد: یک نفر در ابتدا در یک پرونده کلاهبرداری دیگر دستگیر شد. عوامل او ادعای نفوذ در صلاحیت ها داشتند. یکی ادعا می کرد من پسر فلان مقامم. همه می گفتند این آدم اصلا پسر ندارد. آن فرد گفت من برادرزاده فلان مقامم و در نهایت همه کلاهبرداری بود. یکی در این میان با او وصل شد که درباره صلاحیتها کلاهبرداری و کاسبی می کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شخص دیگری، خود کاندیدای ردصلاحیت شده دوره قبل بود. اگر این آدم عرضه و نفوذ داشت مشکل خود را حل می کرد. او این دوره از بقیه پول می گرفت و می گفت من صلاحیت شما را تایید می کنم. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اینها واقعیت هایی است که به آن رسیده ایم. در این میان، از استانداری تهران کسی بازداشت شد و متهم است. این فرد در دستگاه اجرایی است و ربطی به صلاحیت ندارد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.