سخنرانی دوترته رئیس جمهور فیلیپین پس از افتادن یک حشره بر روی پیراهنش برای لحظاتی متوقف شد.

این مطلب برایم مفید است