محمد حسن باقری شکیب اظهار داشت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در دوره آماری سی ساله همدان چنین بارشی بی نظیر بوده است.

وی افزود: بر اساس گزارش های ایستگاه های سنجش، نهاوند با ۱۲۶.۸ میلیمتر، تویسرکان با ۱۲۲.۷ و فامنین با ۱۱۱.۶ میلیمتر به ترتیب پربارش ترین شهرهای استان و گل تپه با ۶۵ میلیمتر کم بارش ترین نقاط در ۲۴ ساعت گذشته اعلام شدند.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان خاطرنشان کرد: در ایستگاه های فرودگاه و شورین همدان نیز به ترتیب ۹۸.۶ و ۱۱۰ میلیمتر بارندگی برای شهر همدان ثبت شده و در ملایر نیز شاهد ۱۰۲.۴ میلیمتر بارندگی بودیم.

باقری شکیب وضعیت بارش در دیگر نقاط استان را نیز خوب ارزیابی کرد و گفت: در قهاوند ۹۵.۹ میلیمتر، اسدآباد ۸۵.۱ و در بهار هم ۹۴ میلیمتر باران بارید.

وی پیش بینی کرد: ریزش برف و بارش باران در سطح استان تا پایان امشب ادامه دارد و به تدریج از شدت آن کاسته می شود و از فردا (سه شنبه) بارش ها به صورت پراکنده و رگبارهای بهاری خواهد بود.