فرهاد فروزی اظهار داشت: از ۱۷۵ پس‌لرزه ثبت شده دو مورد بزرگتر از پنج ریشتر و هفت مورد بین چهار تا پنج ریشتر و مابقی کمتر از چهار ریشتر بوده است.

وی با بیان اینکه از ۲۱ آبان ماه سال گذشته تاکنون بیشتر ۵۷۰۰ زمین‌لرزه در کرمانشاه رخ داده که بیشتر آن مربوط به دشت‌ذهاب و تازه‌آباد است عنوان کرد: منطقه زاگرس تحت تنش است و مقدار انرژی آزاد شده در این منطقه غیرعادی نیست.

فروزی گفت: تعداد زیاد پس‌لرزه‌ها از این نظر مناسب است که تا شب گذشته زمین‌لرزه‌های بزرگ در منطقه رخ نداده است و برای زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر پس‌لرزه‌های بزرگ طبیعی است.