«فتاح قاسمی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دیشب با گزارش‌های مردمی مبنی بر تلاش عده‌ای سودجو برای گسترش زمین در حاشیه جنگل در منطقه شهرک آزادگان، مأمورین ما به محل اعزام شد.

 

وی افزود: متخلفین که سه اصله درخت را قطع کرده بودند، پس از حضور نیروهای منابع طبیعی به محل با سلاح سرد به سمت آن‌ها حمله‌ور شدند و پس از مجروح کردن دو قرقبانان، از محل متواری شدند.

 

قاسمی خاطرنشان کرد: یکی از قرقبانان به‌صورت سرپایی درمان و قرقبان دیگر همچنان در بیمارستان بستری است. حال عمومی وی مساعد است.

 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کردکوی یادآور شد: مجرم اصلی هنوز شناسایی نشده اما در این رابطه یک نفر دستگیر شده است.