اصغر سلیمی گفت: نمایندگان درخواست کننده استیضاح امضاهای خود را پس گرفتند و دیگر استیضاح منتفی است، لذا امروز کمیسیون شوراها در امور داخلی کشور جلسه‌ای برای بررسی استیضاح ندارد.