محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره شهردار شدن محسن هاشمی اظهار کرد: شهردار شدن محسن هاشمی تبعات مثبت و منفی دارد که تبعات مثبت آن، شناخت خوب وی از شهر و تعامل مثبتش با اعضای شورای شهر است.

وی افزود: وجود محسن هاشمی در شهرداری موجب نزدیک تر شدن شورای شهر به می‌شود و کارهای شهرداری سریع‌تر پیش می‌رود.

جوادی حصار درباره معایب شهردار شدن محسن هاشمی گفت: یک نیروی کارآمد از بدنه شورا کم می‌شود و یک نیروی غیرجناحی به شورا اضافه می‌شود که می‌تواند حضور موثری در شورا داشته باشد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد ورود چمران به شورا تصریح کرد: ورود چمران می‌تواند محاسنی از جمله دقت نظر،‌ نظارت و کنترل بر اعضا داشته باشد و با ورودش موجب انتقاد بخشی از شورای شهر نسبت به برهم خوردن یکپارچگی شورا می‌شود ، اما برخی این انتقادات را وسیله‌ای برای سرپوش گذاشتن اتفاقات در شورا برمی‌شمارند و آمدن چمران به شورا می‌تواند از این دست مسائل جلوگیری کند.

وی ادامه داد: اگر شورای شهر به این جمع‌بندی برسد که از محسن هاشمی بگذرد و او شهردار شود ممکن است اتفاق‌های خوبی در شهرداری رخ دهد.

جوادی حصار درباره ماندن محسن هاشمی در شورای شهر اظهار کرد: اگر شهرداری مانند افشانی پیدا کنند که جایگزین وی شود، ماندن محسن هاشمی در شورا بهتر است.

عضو حزب اعتماد ملی درباره جایگزینی فرد دیگری برای شهرداری غیر از محسن هاشمی تاکید کرد: افرادی که در این تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند؛ اعتقاد دارند که باید تفکر شهردار کارآمد و توانا از جنس محسن هاشمی یا افشانی باشد.

وی افزود: برخی می‌گویند که آقای قالیباف شهردار خوبی بود و برخی اعتقاد دارند افشانی شهردار خوبی است، چرا که در بعضی اوقات در تعیین مصداق با هم مشکل پیدا می‌کنند.

جوادی حصار در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد شهردار را از داخل شورا انتخاب کنند یکی از گزینه‌ها می‌تواند محسن هاشمی باشد و شاید گزینه دیگری را برای سمت شهرداری انتخاب کنند.

گفتنی است که بعد از استعفای نجفی از شهرداری تهران، با رای شورا افشانی شهردار تهران شد که با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، وی باید از شهرداری برود و اکنون شورای شهر تهران باید شهردار دیگری را برای تهران برگزینند.