«برونو لومیر» وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه امروز چهارشنبه گفت که رژیم صهیونیستی به حمایت اروپا  علیه ایران نیاز دارد.

بنابر گزارش نشریه «جروزالم پست»، این مقام فرانسوی که در جریان کنفرانس «دوستی اسرائیل در اروپا» در پاریس صحبت می‌کرد، گفت: «فرانسه درباره امنیت اسرائیل مذاکره نمی‌کند و اسرائیل به حمایت کشورهای اروپایی در برابر ایران نیاز دارد.