در این دیدار ایرج مسجدی و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در مورد  مسائل دوجانبه و منطقه ای رایزنی و گفت‌وگو کردند.