ایر نیوگینی شرکت هواپیمایی ملیِ کشور پاپوآ گینه نو است. کشوری که در اقیانوس آرام در شمال استرالیا و شرق اندونزی قرار دارد.

به گفته رسانه‌های محلی، هواپیما به دلایل نامشخص باند فرودگاه را رد کرد و در انتهای باند در آب‌های اطراف فرود آمد. این هواپیما ۳۶ مسافر و ۱۱ خدمه داشت.

نیمی از هواپیما در همان لحظات اولیه به زیر آب فرو رفت اما نیروهای امدادی و افراد محلی توانستند سرنشینان را نجات دهند. به هیچ‌یک از سرنشینان آسیب جدی نرسیده است و همۀ آنها برای معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده‌اند.

عکس/ فرود هواپیمای مسافربری در آب‌های اقیانوس آرام

عکس/ فرود هواپیمای مسافربری در آب‌های اقیانوس آرام

عکس/ فرود هواپیمای مسافربری در آب‌های اقیانوس آرام

عکس/ فرود هواپیمای مسافربری در آب‌های اقیانوس آرام

عکس/ فرود هواپیمای مسافربری در آب‌های اقیانوس آرام

عکس/ فرود هواپیمای مسافربری در آب‌های اقیانوس آرام