رویترز گزارش داد، فدرال رزرو در بیانیه ای اعلام کرد تصمیم گرفته است نرخ بهره را افزایش دهد و پس از ۱۰ سال به دوران سیاست های انبساطی خود خاتمه دهد.

نرخ بهره در آمریکا به ۲.۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. انتظار می رود تا پیش از پایان امسال بانک مرکزی یک مرتبه دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و این رویه در سال آینده نیز ادامه یابد و نرخ بهره سه مرتبه دیگر افزایش یابد.

افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در شرایطی صورت می گیرد که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا پیشتر در ماه ژوییه با انتقاد از جروم پاول- رییس بانک مرکزی - گفته بود افزایش نرخ بهره کار درستی نیست و او از عملکرد پاول ناراضی است. فدرال رزرو در ماه ژوین برای نخستین بار در سال جاری نرخ بهره را با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۲ درصد رسانده بود.