مدیرکل اداره تبلیغات و تجارت سفارت کره جنوبی در روسیه اعلام کرد: کره شمالی احتمالاً از طریق روسیه به بازارهای اروپا دست خواهد یافت و این اقدام از دیدگاه سئول گامی مطلوب تلقی می شود.

«کیم جونگ- یونگ» (Kim Jong-kyung) مدیرکل اداره تبلیغات و تجارت سفارت کره جنوبی در روسیه ادامه داد: پیونگ یانگ از طریق همکاری با مسکو فرصت ورود به بازارهای اروپا را خواهد داشت. البته این یک مسأله سیاسی است و لذا نمی توانم چارچوب زمانی خاصی را برای آن اعلام کنم.

این دیپلمات کره جنوبی در این خصوص تأکید کرد: روابط میان کره شمالی و کره جنوبی نیز هم اکنون تغییرات چشمگیری را تجربه می کند. این کشور هم اکنون تحت تحریم قرار دارد؛ اما اگر پروژه های مشترک امکان انتقال گاز روسیه به کره جنوبی را در اختیار کره شمالی قرار دهد، آنگاه روابط ۳ کشور توسعه خواهد یافت.