روسیا الیوم گزارش داد، یک کارشناس نظامی سوری که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد: سوریه می تواند عراق را در جریان هرگونه حمله احتمالی اسرائیل علیه خاک این کشور قرار دهد.

وی در ادامه افزود: رادارهای سوریه می توانند جنگنده های اسرائیلی را از زمان پرواز رصد کنند و در صورتی که این جنگنده ها وارد حریم هوایی اردن شوند احتمال حمله هوایی اسرائیل علیه مواضع عراق وجود دارد و در آن زمان طرف عراقی در جریان این احتمال قرار می گیرد.

این کارشناس نظامی تاکید کرد: مدت زمانی که عراق در اختیار دارد تا اقدام لازم را انجام دهد ۱۰ دقیقه است و این زمان برای اتخاذ هرگونه تصمیمی مناسب است.

رژیم صهیونیستی اخیرا مدعی شده که این رژیم مواضع ایران را در عراق هدف قرار خواهد داد.