زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۲:۵۵ دقیقه سرپل ذهاب را لرزاند.

براساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۴.۴۱۴ و طول جغرافیایی ۴۵.۷۱۹ و در عمق هفت کیلومتری زمین روی داده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نشده است.