جمشید تقی زاده اظهار داشت: در راستای تکریم از جایگاه بازنشستگان ضرورت دارد این قشر همانند شاغلین از بسته های حمایتی ، تسهیلات رفاهی و بانکی برخوردار شوند.

وی همچنین با اشاره به نقش سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور باقدمتی بیش از ۶۰ سال گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بین نسلی، مشاع و حق الناس است که درحال حاضر بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده و به عبارتی دماسنج سیاست های رفاهی کشور است و بقا و حیات آن مستقیما با سرنوشت وزندگی نیمی از جمعیت کشور گره خورده است.

صندوق بازنشستگی

تقی زاده یکی از اصلی ترین خدمات این سازمان را تعهد پرداخت مستمری بازنشستگی و تأمین درمان بیمه شدگان دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی هم اکنون سه میلیون و ۱۰۰ هزار مستمری بگیر تحت پوشش دارد که این آمار با احتساب خانواده آنها به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد. براساس گزارش های ارایه شده این سازمان ماهانه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مستمری معادل یک چهارم برابر یارانه ای است که دولت هر ماه پرداخت می کند که این نشان می دهد سازمان تأمین اجتماعی به رغم مشکلات اقتصادی همچنان به تعهدات خود در برابر ذینفعان پایبند و متعهد است.

وی سازمان تأمین اجتماعی را یک سرمایه ارزشمند ملی خواند و گفت: البته نباید با تصمیماتی که خارج از منطق اقتصادی این سازمان است تعادل منابع و مصارف آن برهم بخورد و آینده آن به خطر بیافتد بلکه این سازمان نیازبه عزم و حمایت همه جانبه دارد و این مقطع همه باید اعم از دولت و مجلس به آرامش و ثبات این سازمان بیمه ای کمک کنند و کارفرمایان نیز هم با پرداخت به موقع حق بیمه کارگران، تأمین اجتماعی را در اجرای وظایف و تعهداتش یاری رسانند